Mir na Zemlji - 9. dan

Molimo stoga sa svom gorljivošću za taj mir kojeg nam naš Božanski otkupitelj može dati. Neka on iz ljudskih srca odstrani sve ono što može ugroziti mir. Neka on preobrazi sve ljude u svjedoke svoje istine, pravde i bratske ljubavi. Neka svojim svijetlom prosvijetli razum onih koji vladaju, tako da osim brige za materijalna dobra svojih naroda, mogu im također osigurati najpravedniji dar mira. (Pacem in Terris)

Kako me to Gospodin želi preobraziti u svoga ‘svjedoka’? Mogu li se danas tome otvoriti dok razmatram Božju Riječ?

Naša braća i sestre mnogih vjera – i svi drugi – dijele našu čežnju za mirom.

 

Molitva sv. Franje Asiškog

Gospodine, učini me oruđem svoga mira.
Gdje je mržnja, da donosim ljubav.
Gdje je uvreda, da donosim praštanje.
Gdje je sumnja, da donosim vjeru.
Gdje je očaj, da donosim nadu.
Gdje je tama, da donosim svijetlo.
Gdje je žalost, da donosim radost.


Dan 1. :: Dan 2. :: Dan 3. :: Dan 4. :: Dan 5. :: Dan 6. :: Dan 7. :: Dan 8. :: Dan 9.