Prostor Duha

Svakodnevna molitva online


Devetnice u Prostoru Duha

Kao odgovor na Isusove riječi "Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se" Crkva je kroz stoljeća upućivala svoje molitve Ocu i u obliku devetnica. Tradicionalno, devetnice se mole kao duhovna priprava na određenu svetkovinu, s naglaskom na osobnu nakanu na koju se devetnica moli.

Ipak, devetnicu možeš moliti u svakom trenutku svoga života - kada jednostavno osjetiš poticaj Duha Svetoga da to učiniš.

Devetnica u čast presv. Srcu Isusovu - '09.

Tema ove devetnice je "Kristova ljubav prema nama". U razmatranju (razmišljanju) produbljujemo kako tu Kristovu ljubav prenosimo u svom svakodnevnom životu.

Svaki dan devetnice odvoji malo vremena koje ćeš provesti u tišini u kratkoj meditaciji. Ako nekoliko ljudi obavlja devetnicu zajedno promišljanja mogu biti temelj za zajedničku izmjenu iskustava na temelju Svetoga pisma. Devetnicu završi predviđenom molitvom i u nju uključi nakanu na koju moliš.

Devetnica je dostupna ovdje.

Devetnica u čast sv. Franji Ksaverskom

Prva devetnica u čast sv. Franji Ksaverskome izmoljena je u Goi, u Indiji, 1615. godine, kada je ozdravio dječak koji je od rođenja bio bogalj. Nakon proglašenja Franje Ksaverskoga svetim 12. ožujka 1622. godine devetnica se sve više širila po svijetu.

Kroz ovu devetnicu predlažemo ti da svaki dan pročitaš ponuđeni tekst iz života sv. Franje Ksaverskoga, zadržiš se nekoliko minuta u razmišljanju nad predloženim pitanjima i izmoliš izabrane molitve.

Devetnica je dostupna ovdje.

Devetnica u čast presv. Srcu Isusovu - '07.

Ova devetnica sastoji se od misli koje mogu pomoći pri razmatranju i molitvi, Božje riječi posebno izabrane za svaki dan i, na kraju, od kratke molitve.

Devetnica je dostupna ovdje.

Molitva za mir na Zemlji

Devetnica s razmišljanima nad odlomcima enciklike "Pacem in Terris" - Mir na zemlji, pape Papa Ivan XXIII. Uz ta razmišljanja za svaki dan tu su i molitve iz različitih tradicija.

Devetnica je dostupna ovdje.


  Bookmark and Share